Про сільський бюджет на 2019 рік

      

                                                       


У К Р А Ї Н А
Печинська сільська рада
Тростянецького району Сумської області
_______________ сесія сільської ради  сьомого скликання
 
    ПРОЕКТ РІШЕННЯ


від _____________ року.              с. Печини
Про сільський бюджет на 2019 рік
                                       
             Згідно п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”
сільська рада  
ВИРІШИЛА :
Визначити на 2019 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 1505000  грн., в тому числі доходи загально фонду сільського бюджету  у сумі 1505000  , згідно з додатком  №1 цього рішення.
видатки  сільського бюджету у сумі 1505000  грн., в тому числі  видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 1505000 грн.
            Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 1505000грн.
            (додаток №1).
    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців, у тому числі по загальному фонду 1505000 грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 500 гривень. 
 
     4. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

     5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою: 
- оплата праці працівників бюджетних установ  / код 2110/
- нарахування на оплату праці                                /код 2120/
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв      / код 2270/
- поточні трансферти                                               / код 2600/
- соціальне забезпечення                                        / код 2700/

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях сільського бюджету будуть проводитись в першочерговому порядку.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8 . Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
до доходів належать надходження, визначені відповідно до ст. 64, ст. 69 п.1  Бюджетного кодексу України, а також субвенція з інших місцевих бюджетів.
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені відповідно до ст.64, ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України щодо сільського  бюджету;

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019рік  у частині доходів є надходження, визначені відповідно до ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також субвенція з інших місцевих бюджетів.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені відповідно до ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України.

11.  Додатки № 1,3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 


    Сільський голова ____________Л.М. Зоріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *