Про сільський бюджет на 2018 рік

      

                                                       

У К Р А Ї Н А

Печинська сільська рада

Тростянецького району Сумської області

Тридцять друга сесія сільської ради  сьомого скликання

 

    ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від ____ грудня 2017 року.              с. Печини

Про сільський бюджет на 2018 рік

                                      

             Згідно п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”

сільська рада 

ВИРІШИЛА :

  1. Визначити на 2018 рік:
  • доходи сільського бюджету у сумі 1531500  грн., в тому числі доходи загально фонду сільського бюджету  у сумі 1531500  , згідно з додатком  №1 цього рішення.
  • видатки  сільського бюджету у сумі 1531500  грн., в тому числі  видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 1531500 грн.

            Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 1531500грн.

            (додаток №1).

    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців, у тому числі по загальному фонду 1531500 грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

 

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 500 гривень.

 

     4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

     5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ  / код 2110/

- нарахування на оплату праці                                /код 2120/

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв      / код 2270/

- поточні трансферти                                               / код 2600/

- соціальне забезпечення                                        / код 2700/

 

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях сільського бюджету будуть проводитись в першочерговому порядку.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

8 . Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені відповідно до ст. 64, ст. 69 п.1  Бюджетного кодексу України, а також субвенція з інших місцевих бюджетів.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені відповідно до ст.64, ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України щодо сільського  бюджету;

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018рік  у частині доходів є надходження, визначені відповідно до ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також субвенція з інших місцевих бюджетів.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені відповідно до ст. 69 п.1 Бюджетного кодексу України.

 

11.  Додатки № 1,3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

                              Сільський голова ____________Л.М. Зоріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *